Historie

De vereniging muziekcollectief Valkenburg zag in de vroege jaren tachtig het licht. Na een opstart periode in het voormalige oude klooster kreeg de vereninging een eigen repetitiefaciliteit in Broekhem. Vanaf 12 januari 1983 staat de VMV officieel geregistreerd en zijn hun statuten verankert in de een noterieële akte. Oprichters en toenmalige bestuurleden waren Hub Verheiden(voorzitter), Yvonne Verheiden ( secretaris) en Ronald Keulaarts ( penningmeester). De Vereniging kende een succesvolle start en bood een groot aantal lokale bands onderdak als repetitiehonk.    Het bleef niet alleen beperkt tot  een creatieve uitingen maar gold ook als broedplaats voor  de verder ontwikkeling van de georganiseerde popcultuur in het heuvelland en daar buiten. Het collectief bracht vanaf de jaren  80 een aantal succesvolle bands naar voren zoals Wolfhead, Touch, Vanguard, CC Ryder, The Winners, Salto del Muerto, Chris Schuler Band, Under Cover en Anno 66. Ook voor huidig Rowen Heze bassist Wladimir Geels is het collectief in Valkenburg in zijn jonge jaren een tweede thuis geweest.

Niettemin  liep de toeloop tot het collectief eind jaren negentig meer en meer terug en bood het slechts plek aan enkele bands. Dit kwam mede door het verdwijnen van een aantal gesettelde bands die tevens ook binnen de vereniging een ondersteunende taak hadden. Uiteindelijk kwamen de organiserende taken vooral op het 3 koppige bestuur terecht.  De benodigde animo en impuls was erg wisselend mede door de wisselende aanloop, maar ook wellicht als een reflex op het gemeentelijk beleid  die  na de eeuwwisseling eindelijk van het jongeren walhalla imago van Valkenburg af wilden.  Het vergunningen beleid voor live popmuziek werd aangescherpt en ontmoedigd en aan alternatieve initiatieven commerciële initiatieven werd de voorrang gegeven.  Het was de stichting Bokpop die in 2007 de popscene in en rondom Valkenburg nieuw leven in blies. Met initiatieven als het Bokpop festival, de Bokpop Busker Boulevard en het promoten van het live band muziek in de lokale kroegen, werd de animo voor (alternatieve) popmuziek onder de jeugd groter en groter.  Het was dan ook vanzelfsprekend dat diezelfde stichting de stoute schoenen aantrok en het zittende bestuur benaderde voor een nadrukkelijk samenwerking ( partnerschap) om het verstofte muziekcollectief nieuw leven in te blazen. Dit werd zeer positief ontvangen en eindelijk was het idee van het zittende bestuur dat de voortgang van het door hun opgebouwde collectief in goede handen was. Besloten werd om de vereniging een nieuwe doorstart te geven. Er vond in Februari 2013 een bestuurswisseling plaats en nieuw beleid werd ontwikkeld, om het muziekcollectief weer die positie te geven die het ooit had gehad, en de nadere aansluiting weer te gaan zoeken met de lokale en provinciale popcultuur.

Door de te geringe en wisselende aanloop en het onzekere toekomstperspectief werd er geen nieuwe investeringen gedaan en werden de financiële reserves grotendeels opgesoupeerd.  Zowel op facilitair als op technisch vlak stuitte het nieuwe bestuur op een armmoedige niet bij tijd zijnde situatie.   Het collectief kon zodoende in deze vorm ook geen aantrekkelijk onderkomen zijn voor startende bands en al helemaal geen concurrerende positie innemen naar collectieven in de omringende gemeenten.

Met de expertise die stichting Bokpop met zich meebrengt mede door hun partnercontacten met gesettelde poporganisaties als Muziekgieterij en de Nieuwe Nor hopen wij naast de creatieve impuls ook een stabiele vereniging neer te zetten, die het gat voor actieve popmuzikant, tussen de stad Maastricht met achterland en de stad Heerlen met achterland, vult.  Van Broedplaats naar Podium is de werk titel van het beleidsplan dat Vereniging Muziekcollectief Valkenburg samen met stichting Bokpop heeft gemaakt en in de nabije toekomst verder vorm wil gaan geven.

Vanaf April 2014 is de VMV klaar voor de nieuwe doorstart. Samen met de stichting Bokpop en onder impuls van De Jan Smeets award ( bureau Pinkpop en Stichting Popmuziek Limburg), de Gemeente Valkenburg aan de Geul en de Kunst en Cultuurraad Valkenburg. De faciliteit is gerenoveerd en de apperatuur grootendeels geupdate naar de huidige maatstaf.