Aanmelden:

Digitaal invulform:
Mail  to gastonackermans@gmail.com

Bandnaam:
Genre:

Bandvertegenwoordiger:
Naam, adres, telefoonnummers, sofi/BSN  nummer

Bandleden:
Naam, adres, telefoonnummers, sofi/BSN  nummer, instrument.

Bijlage kopie paspoort

Hierbij geeft de band toestemming voor automatische incasso van de maandelijkse contributie van 60 euro en 1 malig 100 euro borg.

Bijvoegen: scan: kopie paspoort van ieder lid en handtekening met datum.

Borgstelling:
1 malig borg van 100 euro per band voor sleutel. Iedere band krijgt 1 beveiligde sleutel.Borgstelling wordt teruggestort na opheffing lidmaatschap. Mits een va de bandleden aansprakelijk kan worden gesteld voor vernieling, verlies sleutel ( vervanging en plaatsing  sloten), achterstallige contributie, oneigenlijk gebruik van repetitie ruimten en tijden.

1 maand opzegtermijn. Restitutie borg volgt.